...

Je wordt er bijna mee doodgegooid: bijtelling, bijtellingspercentages en dat je kunt profiteren van een lage bijtelling. Maar wat is bijtelling eigenlijk en hoe werkt het? En hoe bereken je voor jezelf hoeveel bijtelling je moet betalen? Hieronder vind je alle antwoorden, inclusief twee handige rekenvoorbeelden.

Wat is bijtelling bij een auto van de zaak?

Bijtelling is een extra bedrag dat je bij je belastbaar inkomen moet optellen wanneer je een auto van de zaak ook privé gebruikt. De belastingdienst ziet het gebruiken van je zakelijke auto voor privédoeleinden namelijk als een vorm van loon, dus daar moet je belasting over betalen. Dit geldt vanaf 500 privékilometers per jaar.

Hoe werkt bijtelling als je zakelijk leaset?

Iedere auto die door een leasemaatschappij wordt aangeboden, is gekoppeld aan een bijtellingspercentage. Dit is het percentage dat van de nieuwwaarde (= cataloguswaarde) van de auto wordt genomen en wordt bijgeteld bij je jaarinkomen. Stel dus dat je een auto ter waarde van €40.000 leaset met een bijtellingspercentage van 8%, dan wordt er 0,08 x 40.000 = €3200 bijgeteld. Over dit bedrag betaal je vervolgens belasting.

Rijd je minder dan 500 km per jaar privé en wil je vrijgesteld worden van bijtelling? Dat kan, maar dan moet je met bijvoorbeeld een rittenregistratie kunnen aantonen dat je niet meer dan 500 km privé hebt gereden. Bij bestelwagens hoeft dit overigens niet: dan is het indienen van een verklaring uitsluitend zakelijk gebruik bestelauto bij de Belastingdienst voldoende.

Hoe hoog is het bijtellingspercentage?

In 2020 zijn er voor nieuwe auto’s (dus met een datum van eerste toelating na 1 januari 2020) twee bijtellingstarieven van kracht:

  • 8% bijtelling voor elektrische auto’s (geen hybrides);
  • 22% bijtelling voor alle andere auto’s.

Het bijtellingstarief van 8% geldt tot een nieuwaarde tot €45.000. Daarna geldt het 22%-tarief. Zie voor hoe dit precies werkt ook het tweede rekenvoorbeeld.

Het tarief voor elektrische auto’s gaat in de plannen van het kabinet stapsgewijs omhoog.

  • 2021 – 12% tot €40.000;
  • 2022, 2023, 2024 – 16% tot €40.000;
  • 2025 – 17% tot €40.000;
  • 2026 – 22% over de gehele cataloguswaarde.

Voor auto’s die voor 2020 zijn toegelaten gelden ook andere percentages. Zo is het bijtellingspercentage voor elektrische auto’s 4% vanaf 2014. Daarvoor gold nog 0%. Het bijtellingspercentage voor benzine- en dieselauto’s vanaf 2017 is 22%. Daarvoor golden

andere percentages, afhankelijk van de CO2-uitstoot (25% was toen gebruikelijk). Zie voor alle exacte percentages de website van de Belastingdienst.

Hoe bereken je bijtelling?

Eigenlijk klinkt het allemaal veel ingewikkelder dan dat het is. Het enige wat je nodig hebt om exact te bereken hoeveel extra belasting je betaalt zijn deze drie dingen:

  • De nieuwwaarde van je auto;
  • Het bijhorende bijtellingspercentage;
  • Je belastingtarief .

Laten we dus eens kijken hoe dit in de praktijk uitpakt als je een modale ZZP’er bent met een belastbaar jaarinkomen van €43.000. Je belastingtarief is dan 38,1%. Hoeveel betaal je netto aan bijtelling?

Rekenvoorbeeld 1: Volkswagen Golf

Stel je leaset een nieuwe Golf met een fiscale nieuwwaarde van €30.000. Hiervoor geldt een bijtellingstarief van 22%. De bijtelling hiervoor bedraagt dus 0,22 x 30.000 = €6.600 per jaar. Dit tel je bij je inkomen op en daar betaal je dan 38,1% belasting over. Oftewel: 0,381 x 6.600 = €2515 per jaar. Dit is €210 netto per maand.

Rekenvoorbeeld 2: Audi e-tron

Stel je leaset een nieuwe e-tron met een fiscale nieuwwaarde van €75.000. Voor de eerste €45.000 geldt een bijtellingstarief van 8%. Voor de resterende €30.000 geldt een tarief van 22%. De bijtelling per jaar bedraagt dus 0,08 x 45.000 + 0,22 x 30.000 = €10.200. Dit tel je op bij je jaarinkomen, waarna je er belasting over betaalt: 0,381 x 10.200 = €3886 per jaar. Dat is €324 per maand.

Meer weten over bijtelling? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs.

Advies nodig?

Neem contact op met ons